Certificering

ATG
Technische goedkeuring met certificatie (ATG):

ISO 14001
ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Zoontjens is, samen met haar zusterproductielocaties, ISO 14001 gecertificeerd.

MRPI

CE-markering
De producten van Zoontjens beschikken tevens over een CE-markering met de bijbehorende prestatieverklaringen. Met ingang van 1 juli 2013 moeten veel bouwproducten, volgens de regels uit de Verordening Bouwproducten, deze CE-markering hebben. Dit Europese conformiteitsteken geeft aan dat producten voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hieronder vindt u de beschikbare prestatieverklaringen:


Overige certificaten