MRPI-blad voor Pardak® 110

25 februari 2014

Onlangs heeft Zoontjens een MRPI-blad gekregen voor haar Pardak® 110 systeem. Een MRPI-blad geeft het milieuprofiel van een product weer en geeft inzage in de processen waarmee het product wordt gemaakt. Het Pardak® 110 systeem is het eerste systeem voor parkeerdaken dat berekend en beoordeeld is op deze manier.

Het Pardak® 110 systeem is onderzocht met de levenscyclusanalysemethode (LCA). Met een LCA worden milieueffecten in getallen uitgedrukt. Denk hierbij aan effecten als energieverbruik, grondstoffenverbruik, hoeveelheid afval die vrijkomt en CO2-uitstoot, emissie naar water, lucht en bodem. Elk onderdeel van het Pardak® 110 systeem is in deze berekening meegenomen; van grondstof tot eindproduct.

Bekijk hier het MRPI-certificaat. Wilt u de volledige LCA inzien, neem dan contact met ons op.