Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Zoontjens een belangrijk speerpunt. Daarom werken we continu verder aan duurzamere processen en systemen. Om duurzaam te kunnen ondernemen, werkt Zoontjens volgens ISO 26000 aan de volgende ambities:

  • De herkomst van alle grondstoffen en materialen wordt getoetst op duurzaamheid, het naleven van mensenrechten en het ethos van de leveranciers;
  • Gebruik van materialen en producten die een positieve invloed hebben op onze leefomgeving, zoals CO2-reductie en recycling;
  • Het (parkeer)dak moet voor klanten zowel duurzame als economische voordelen opleveren;
  • Garanderen dat alle leveranciers mede hun verantwoording nemen op milieugebied en met Zoontjens kunnen voldoen aan de eisen en wensen van zowel nationale als internationale klanten;
  • Samenwerken met leveranciers die actief bijdragen aan de ontwikkeling van duurzamere producten en productieprocessen, op basis van de kansen die zich daartoe voordoen;
  • Aan de hand van transparante prestatiemetingen onze flexibiliteit in de totale supply chain inzichtelijk maken en waar mogelijke meerwaarde voor klanten toevoegen.

Vanuit verschillende invalshoeken geven we invulling aan deze ambities. Zo maken we in algemene zin, waar mogelijk, gebruik van gerecyclede grondstoffen en zijn de meeste systeemonderdelen  aan het einde van de eigen levenscyclus opnieuw recyclebaar. Denk hierbij aan beton- en rubbergranulaat, hoogovenslakken, vliegas of kalkkorrels. Ook ontwikkelen we eigen producten die een positieve invloed hebben, zoals onze eigen milieutegel Dreen® NatureGreen, die CO2 neutraliseert door de grondstof olivijn. 

Daarnaast zijn de processen van grote invloed op de duurzaamheid. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Zoontjens is, samen met haar zusterproductielocaties, ISO 14001 gecertificeerd. Bedrijven die ISO 14001 zijn gecertificeerd voldoen aan alle wet- en regelgeving op milieugebied in hun sector en hebben een milieuzorgsysteem ontwikkeld om de prestaties waar mogelijk te blijven verbeteren. Verder beschikken wij over een MRPI-blad voor het Pardak®110-systeem. Een MRPI-blad geeft het milieuprofiel van een product weer en geeft inzage in de processen waarmee het product wordt gemaakt. Het Pardak®-systeem heeft bovendien, bij goed onderhoud, een bewezen levensduur van ten minste 30 jaar.

Wilt u meer weten over onze bijdrage op het gebied van duurzaamheid, neem dan contact met ons op.